Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen, “Türkiye'de Yeni Medya Kullanım Eğilimleri Araştırması” raporu Türkiye’deki sosyal medya kullanımı hakkında çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.