Metot Okulu | Toplumsal Değişimi Çalışmak: Göç

Metot Okulu | Toplumsal Değişimi Çalışmak: Göç

METOT OKULU I

Toplumsal Değişimi Çalışmak: Göç 

26-30 Haziran 2018

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

 

Son Başvuru Tarihi: 23 Mayıs 2018

Metot Okulu, sosyal bilim alanında lisansüstü çalışmalarını sürdüren öğrencilerin bilimsel araştırma becerilerini geliştirmeleri için tasarlanmış beş günlük bir çalıştaydır. Her yıl farklı bir temaya odaklanması planlanan Metot Okulu'nun bu yılki konusu “göç” olacak.

Metot Okulu, İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (İstanPol) ve Northeast Working Group on Turkish Politics tarafından Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi İnsani Gelişme, Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Özyeğin Üniversitesi desteği ile düzenlenmektedir.

Metot Okulu projesiyle Türkiye’nin farklı üniversitelerinden genç araştırmacıları bir araya getirerek kalıcı akademik ilişkiler kurmalarına aracı olmayı ümit ediyoruz. Bunun yanı sıra, Türkçe ve ücretsiz bir metot eğitimi sağlayarak ülkemizde sosyal bilimlerin ve genç araştırmacıların gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Bu hedefleri gerçekleştirmek için, aktif katılım ve iş birliğine dayalı, uygulamalı derslerden oluşan bir çalıştay programı tasarladık. Katılımcılar beş gün boyunca nitel ve nicel araştırma yöntemleriyle ilgili giriş düzeyinde teorik eğitim almanın yanı sıra, uygulama dersleri sayesinde farklı bilgisayar programlarında temel becerilerini geliştirebilecekler. Programın son gününde ise katılımcılar kendi araştırmalarını ya da araştırma önerilerini sunarak proje yürütücüleri ve katılımcılardan geri bildirim alabilecekler. 

Kimler Katılabilir? 

Metot Okulu sosyal bilimler alanında lisansüstü çalışmalarını sürdüren tüm öğrencilere açıktır. Göç alanında çalışanlara öncelik verilmekle birlikte, farklı alanlara odaklanan katılımcılara da yer verilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler:

  • Özgeçmiş

  • Başvuru Formu https://goo.gl/forms/jiOXeMx8B5xR7XmQ2 (Online olarak doldurulacaktır.)

  • Motivasyon mektubu (Kısaca kendinizle ilgili bilgileri, akademik ilgi alanlarınızı, eğer yüksek lisans / doktora tez konunuz belliyse araştırmanızın konusunu, metot okuluna neden katılmak istediğinizi ve bu çalıştaydan neler beklediğinizi içeren 700-800 kelime aralığında bir metin olmalıdır.)

  • Akademik yazı örneği (Daha evvel ders için veya basılmak üzere yazmış olduğunuz Türkçe veya İngilizce bir makale)

Eğitim ücretsiz olup, programa kabul edilen öğrencilerin tüm derslere katılması gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir. 

Başvurular  23 Mayıs 2018 tarihine kadar info@istanpol.org adresine başvuru için gerekli tüm belgeler eklenerek yapılmalıdır.

Katılım Şartları

Yukarıda sıralanan başvuru belgelerinden bağımsız olarak katılımcılar 23 Haziran 2018 tarihine kadar kendi yazdıkları (başka araştırmacılarla işbirliği halinde de yazılmış olabilir) bir araştırma makalesini ya da detaylı araştırma önerisini organizatörlere göndermelidir. Araştırma makalesinin bu tarihe kadar gönderilmesi ve çalıştayın son gününde sunulması mecburidir.

Göndereceğiniz makale veya öneri,

  • Başvuru sırasında gönderilen makaleden farklı olabilir. Bu durumda programa gönderdiğiniz 2. makale değerlendirmeye alınacaktır. 

  • Makalenin veya araştırma önerisinin göç temalı olması gerekmemektedir. Üzerinde çalışılan basılmamış herhangi bir araştırma makalesi de sunulabilir.

Özyeğin Üniversitesi Araştırma Ödülü

Metot Okulu'nun sonunda katılımcılardan birine, araştırma makalesi ve çalıştaya katılım durumu değerlendirilerek  Özyeğin Üniversitesi Araştırma Ödülü verilecektir. Özyeğin Üniversitesi sponsorluğunda verilecek 500 TL değerindeki ödül için üç genel kriter göz önünde bulundurulacaktır:

1) Araştırma makalesinin şekli, yapısı ve dili (metnin yapısı ve anlaşılırlığı, akademik yazı kurallarına uyum vb.)

2) Argüman, metot ve argümanın ampirik dayanağı

3) Yaz okulu boyunca katılım düzeyi ve sunum

PROGRAM

 

26 Haziran 2018 | Salı

9.30-9.45: Kayıt

10.00: Açılış (Projenin amacının proje koordinatörleri tarafından aktarılması, proje ortak kuruluşlarınca açılış konuşmaları)

MODÜL  I

Kolaylaştırıcılar: Zeynep Balcıoğlu, Seren Selvin Korkmaz, Melis Laebens

10.45-12.15: Araştırmanın Bilimsel Yapısını Tasarlamak (Research Design)

Prof. Dr. Mine Eder (Boğaziçi Üniversitesi)

12.15-13.30: Öğle Yemeği

13.30- 15.00:Araştırmanın Bilimsel Yapısını Tasarlamak (Research Design)

Dr. Mert Arslanalp (Boğaziçi Üniversitesi)

15.00-15.20: Kahve arası

15.20- 16.45: Sosyal Araştırma ve Etik Tartışması (Rol oynayarak yürütülecek etkileşimli bir ders)

Dr. Defne Kadıoğlu (İstanbul Politikalar Merkezi)

Zeynep Balcıoğlu- Melis Laebens

27 Haziran 2018 | Çarşamba

MODÜL II

Kolaylaştırıcılar: Seren Selvin Korkmaz, Aykut Öztürk

10.00-12.00: İç ve Dış Göç Süreçlerinin İncelemesi ve Görselleştirilmesi

Prof. Dr. Murat Güvenç (Kadir Has Üniversitesi)

12.00-13.30: Öğle Yemeği

13.30-15.00: Kantitatif Veri Toplaması ve Verilerin Analizi

Dr. Sedef Turper (Koç Üniversitesi)

15.00-15.20: Kahve arası

15.20-16.45: Kantitatif Çalışmaların Sivil Toplum Örgütlerince Kullanımı

Aslı Silahdaroğlu Bekmen (Hayata Destek Derneği)

28 Haziran 2018 | Perşembe

MODÜL III

Kolaylaştırıcılar: Ezgi İrgil, Nazlı Konya

10.00-12.00: Niteliksel Araştırma Yöntemleri  

Dr. Ayşecan Terzioğlu (Sabancı Üniversitesi)

12.00-13.30: Öğle Yemeği

13.30-15.00: Uygulama (QGIS, ArcGIS)

Dr. Akın Ünver (Kadir Has Üniversitesi)

15.00-15.20: Kahve arası

15.20-16.45: Uygulama (QGIS, ArcGIS)

Dr. Akın Ünver (Kadir Has Üniversitesi)

** Öğleden sonraki programın tamamı istatistik laboratuvarında gerçekleştirilecektir.

29 Haziran 2018 | Cuma

MODÜL IV

10.00-12.00: Content Analysis - Atlas ti

Aykut Öztürk, Ezgi Irgil

12.00-13.30: Öğle Yemeği

13.30-15.00: İstatistik Laboratuvarında Global Göç Verilerinin İşlenmesi – I

Melis Laebens

15.00-15.20: Coffee break

15.20-16.45: İstatistik Laboratuvarında Global Göç Verilerinin İşlenmesi – II

Melis Laebens

** Bütün gün istatistik laboratuvarında gerçekleştirilecektir.   

30 Haziran 2018 | Cumartesi

MODÜL V

Kolaylaştırıcılar: Nazlı Konya, Aykut Öztürk, Melis Laebens, Ezgi İrgil, Zeynep Balcıoğlu

10.00-12.30: Öğrencilerin tez araştırma soru ve yöntemlerinin sunumu

12.30-14.00: Öğle yemeği

14.00-16.00: Öğrencilerin tez araştırma soru ve yöntemlerinin sunumu (devam)

16.00-17.00: Kapanış