Milliyetçilik, Etnisite, Cumhuriyet

Milliyetçilik, Etnisite, Cumhuriyet

Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları Bölümü Başkanı Prof. Dr. M. Şükrü Hanioğlu, 17 Haziran 2013 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde "Milliyetçilik, Etnisite, Cumhuriyet" başlıklı bir seminer verdi.

2010 yılında "Son dönem Osmanlı, erken dönem Türk entelektüel, diplomatik ve siyasal tarihine farklı bir bakış açısıyla yaklaşan uluslararası düzeyde çalışmaları” ile TÜBİTAK Özel Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu, Siyaset Bilimi ve Ekonomi lisans derecesini ve Siyaset Bilimi doktorasını İstanbul Üniversitesi’nden aldı. Siyaset Bilimi Bölümü’nde ders verdi ve doktora tezini İttihad ve Terakki Cemiyeti kurucu üyelerinden Dr. Abdullah Cevdet üzerine yazdı. 1981’de başladığı İttihad ve Terakki Cemiyeti araştırmalarını 3 kitapta topladı.

Prof. Dr. Hanioğlu, 1981’den günümüze İstanbul, Boğaziçi ve Deniz Harp Okulu’nda son dönem Osmanlı politika ve diplomasi tarihi, son dönem Osmanlı tarihi, Türk siyaset hayatı konularında ders verdi. Bunun yanı sıra Columbia, Wisconsin, Michigan ve Chicago Üniversiteleri’nde ders verdi, seminerler yönetti. Daha sonra Princeton Üniversitesine katıldı. Burada Yakın Doğu Çalışmaları Bölüm Başkanı oldu. Ayrıca Ahmet Ertegün Vakfı Başkanlığına getirildi. Bunlara ek olarak Yakın Doğu Çalışmaları Programı Başkanlığı’nı yürütüyor.

Prof. Dr. Hanioğlu özellikle geç Osmanlı dönemi tarihi alanında dünyanın en önde gelen başlıca otoritelerinden birisi olarak tanınıyor. Jön Türkler ve İttihat ve Terakki dönemi tarihini irdelerken sayısız ülke ve arşivde çalışmalar yaptı. Dönemin erişilebilir tüm bilgi ve belge birikimini konuyla ilgili kitaplarına yansıttı. Bunun yanı sıra Prof. Dr. Hanioğlu, gerek 19. yüzyıl düşünce tarihi gerekse bunun geç Osmanlı dönemine etkisi konusunda çığır açıcı çalışmalar gerçekleştirdi. Söz konusu dönemin entelektüel tarihinin en önemli kaynaklarından birisi Prof. Dr. Hanioğlu’nun yapıtları ve makaleleridir. Diplomatik tarih de Prof. Dr. Hanioğlu’nun çalışma ve ilgi alanı içindedir. Mikro tarih çalışmalarını Prof. Dr. Hanioğlu geniş bir perspektifle kavramakta, dönemin toplumsal ve zihinsel topografyası üstüne oturtmaktadır.